DEBAT: TIJDELIJK ONTWIKKELEN VAN WONINGEN IN TRANSFORMATIEGEBIEDEN

2 NOV 2017, AANVANG 15.00 UUR
MINITOPIA-terrein, Eekbrouwersweg 12, ‘s-Hertogenbosch
www.rezone.eu

Het woonlab Minitopia in Den Bosch bestaat inmiddels zo’n 1,5 jaar en wordt sinds oktober 2016 bewoond door een kleine groep bewoners. Wat is er geleerd op het gebied van tijdelijk, flexibel,’ tiny’ en mobiel (samen)wonen? Op donderdag 2 november gaan we op Minitopia in debat met onder andere de rijksbouwmeester, wethouder Logister en bestuurder Zayaz Mohamed Archarki over het tijdelijk ontwikkelen van woningen in transformatie gebieden volgens het model zoals getest op Minitopia.